rybcia - Sheila22
:) - Natalia
:) - Kevin Macmanaman
 ;) - Aneczka
dzidzia - Sheila22
Misja Afganistan - Ewa Hader
Ania :) - Kevin Macmanaman
moda - Monika
:) - Kevin Macmanaman
na drzewie ;P - Aneczka
:) - Natalia
kocia bródka - Sheila22
 
Otwieramy dla Was eSKLEP!
Otwieramy dla Was eSKLEP!
 
Odkryj projekty i stylizacje ulicznych kreatorów mody! więcej »
 
 
 
Bo każdy może tworzyć modę.
Bo każdy może tworzyć modę.
 
Przechadzając się po ulicach wielkich miast... więcej »
 
 
 
Pracuj z Nami!
Pracuj z Nami!
 
Dołącz do redakcji StreetFashion.pl. Zdobądź... więcej »
 
zobacz wszystkie artykuły »
 

Polityka prywatności

 

Portal StreetFashion.pl gromadzi i przetwarza dane osobowe użytkowników portalu w celu realizacji umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną, w szczególności w celu umożliwienia kontaktu osób o podobnych pasjach, zainteresowaniach lub poglądach. Niniejsza polityka prywatności zawiera zasady zarządzania przetwarzanymi danymi osobowymi, ich udostępniania i rozpowszechniania oraz określa zasady ich ochrony i poufności. Gromadzone dane przetwarzane są zgodnie z zasadami bezpieczeństwa wyrażonymi w ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. Nr 133, poz. 883 ze zm.)

Zakres i cel przetwarzanych danych:

Zarządzający portalem StreetFashion.pl tj. NORN Iwona Jurewicz-Wójtowicz z siedzibą w 70-260 Szczecin ul. Jagiełły 7/2, gromadzi dane osobowe tylko i wyłącznie w celu realizacji umowy o świadczeniu usług drogą elektroniczną. W żadnym wypadku nie jest dopuszczalne wykorzystanie zgromadzonych danych w celach marketingowych i reklamowych. Naruszenie niniejszego zakazu może pociągać za sobą stosowną odpowiedzialność prawną. Zgromadzone dane mogą posłużyć celom statystycznym po ich uprzedniej anonimizacji.

Danymi osobowymi gromadzonymi w ramach działalności portalu StreetFashion.pl są w szczególności:
1. nazwisko i imię

2. pseudonim

3. adres poczty elektronicznej

4. telefon

5. inne dane dobrowolnie podane przez użytkownika

O udostępnieniu danych decyduje użytkownik serwisu, wyrażając na to zgodę. Ich udostępnienie jest całkowicie dobrowolne. Przetwarzanie ww. danych osobowych możliwe jest tylko i wyłącznie za uprzednią zgodą użytkownika. Zakres udostępnionych danych zależy tylko i wyłącznie od woli użytkownika.
Administratorzy portalu streetfashion.pl nie gromadzą danych o adresach IP użytkowników. Portal streetfashion.pl używa „cookies” w celu dostarczania usług i treści dostosowanych do indywidualnych potrzeb zainteresowanych. Każdorazowo w ustawieniach przeglądarki użytkownik ma możliwość wyłączenia obsługi plików „cookies”, co nie wpływa na użyteczność portalu.

Ochrona danych osobowych:

Portal streetfashion.pl przetwarza dane osobowe dokładając wszelkiej staranności zachowania ich bezpieczeństwa i poufności. W tym celu zapewnia przestrzeganie obowiązujących ustaw w zakresie ochrony danych osobowych i świadczenia usług drogą elektroniczną. Rozwój technologii, zmiany unormowań prawnych i rozwój serwisu może prowadzić do zmian w niniejszej polityce prywatności celem dochowania najpełniejszej ochrony danych osobowych.
Dane osobowe przetwarzane w ramach portalu streetfashion.pl dostępne są wyłącznie użytkownikom portalu, jego administracji i osobom z nią związanymi. Administracja ponosi odpowiedzialność za nieuprawnione ujawnienie danych osobowych.
Dane osobowe przechowywane są na serwerze na podstawie odrębnej umowy z firmą Home.pl spółka jawna z siedzibą w Szczecinie. Dostawca usługi zapewnia ochronę gromadzonych danych przed niepowołanym dostępem oraz ich utratą.

Przekazywanie danych osobowych osobom trzecim:

Celem funkcjonowania serwisu jest ułatwienie kontaktu osób o podobnych zainteresowaniach, pasjach, poglądach. Dane dostępne są tylko i wyłącznie zalogowanym użytkownikom serwisu, godzącymi się na postanowienia regulaminu i niniejszej polityki prywatności. Dane z przyczyn technicznych dostępne są ponadto administracji portalu, za których ujawnienie ponosi odpowiedzialność prawną. Nie są one przekazywane innym osobom, z wyłączeniem przekazania podmiotom uprawnionym, w szczególności organom administracji publicznej (sądom, policji, prokuraturze i innym).

Uprawnienia użytkowników w związku z przetwarzanymi danymi:

Każdy użytkownik ma prawo w dowolnym momencie udostępnione dane zmienić lub usunąć. Dostęp do indywidualnego konta użytkownika możliwy jest przez podanie przypisanej mu nazwy użytkownika (login) i hasła. Dane umożliwiające dostęp do konta użytkownika znane są tylko użytkownikowi i administratorowi serwisu. Na żądanie użytkownika, administracja portalu ma obowiązek zaprzestania przetwarzania jego danych.

Zalecenia i bezpieczna praktyka korzystania:

Dostęp do indywidualnego konta użytkownika możliwy jest po podaniu przypisanej mu nazwy użytkownika (login) i hasła. Login i hasło podawane jest wyłącznie do wiadomości użytkownika. Administracja portalu nie ponosi odpowiedzialności za szkody powstałe w wyniku ujawnienia danych dostępowych osobom trzecim. Treść loginu i hasła określa użytkownik. Wymaga się zmiany hasła użytkownika co każde 30 dni. Hasło powinno składać się z co najmniej 8 znaków, w tym co najmniej: jednej cyfry, jednej małej i jednej wielkiej litery. Zaleca się nie korzystanie z opcji zapamiętywania hasła, zwłaszcza na wielu komputerach i pozostawiania bez kontroli zalogowanego interfejsu użytkownika.

Reklamacje, obsługa techniczna, kontakt:

W każdym czasie użytkownik ma prawo składać reklamacje i uwagi dotyczące niniejszej polityki prywatności. W szczególności ma prawo i obowiązek zgłaszać naruszenia prawa do ochrony danych osobowych. Administracja portalu ma obowiązek bezzwłocznie reklamację rozpatrzyć. W celu zapewnienia należytej ochrony interesów użytkowników wszelkie pytania i wnioski należy kierować na adres: info@streetfashion.pl